Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Beställning av eTjänstekort inom Västra Götaland

Boka, beställ och avboka tider för ditt eTjänsteKort (SITHS/Efos)

  • Ta reda på ditt BeställarID/Referensnummer innan du börjar boka,
    är du osäker - kontakta din närmaste chef!
  • Länk till lista för Referensnummer KommunerPDF
  • Utgivningskontor finns på flera platser inom regionen, välj det kontor som passar dig bäst via bokningen.
  • Kommunanställda ska ej boka på NU-sjukvårdens eller SU:s utgivningskontor i Trollhättan (NÄL), Uddevalla (Sjukhuset) och Göteborg (Sahlgrenska och Östra) då dessa ännu ej har behörighet att beställa kort åt kommunerna.
  • Närhälsans kortutbyte hanteras separat i Göteborgsområdet. Extra resurser har satts in från Närhälsan för att kunna hantera samtliga medarbetare på bästa sätt. Beställ ditt kort via knapp till höger.

Anställda inom VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland, privata vårdgivare (med VGR avtal) samt entreprenörer (med VGR avtal) kan använda tjänsten.

eTjänstekort (SITHS/Efos)
eTjänstekort inom Närhälsan i Göteborgsområdet

Boka, beställ och avboka tider för ditt eTjänsteKort (SITHS/Efos)

eTjänstekort (SITHS/Efos)


Närhälsans kortutbyte hanteras separat i Göteborgsområdet. Extra resurser har satts in från Närhälsan för att kunna hantera samtliga medarbetare på bästa sätt. Beställ ditt kort nedan.

eTjänstekort inom Närhälsan i Göteborgsområdet


Boka, beställ och avboka tid för passage på Sahlgrenska universitetssjukhus och NU-sjukvården

Bokning för kort som används för passage på sjukhus Passagekort Sjukhus

  • Utgivningskontor finns på flera platser inom regionen, välj det kontor som passar dig bäst via bokningen.

Anställda inom VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland, privata vårdgivare (med VGR avtal) samt entreprenörer (med VGR avtal) kan använda tjänsten.

DRIFTSTATUS
PRODUKTER OCH STÖD


Information för administratörer (ORA/KRA)

Logga in »

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131