Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Övergång till E-identitet för offentlig sektor

Efter att ny nationell tidplan är fastställd kommer eTjänstekort/TjänsteID utfärdas från Efos - e-identitet för offentlig sektor - och inte från SITHS. Alla befintliga SITHS-kort fortsätter att fungera som vanligt under hela sin resterande giltighetstid.

SITHS har framförallt varit avsedda för kommuner och landsting och har levererats av TeliaSonera AB. I Efos ingår även statliga myndigheter och levereras av Försäkringskassan.

Efos kommer innebära ett antal nyheter, bland annat:

  • Mobila möjligheter genom Mobilt Efos
  • Återanvändning av reservkort.
  • Det kommer inte finnas någon personlig e-legitimation från TeliaSonera på kort från Efos.

Som användare beställer du, hämtar ut och använder ditt Efos-kort på samma sätt som ditt SITHS-kort idag.

Inera AB har tagit fram en checklista, som uppdateras regelbundet med vad en organisation behöver tänka på. Vissa delar av checklistan kommer hanteras gemensamt inom Västra Götaland (kommuner och region), dessa hittar du här.Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131