Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Sätta upp utgivningskontor

I Västra Götaland finns möjlighet att sätta upp egna utgivningskontor för SITHS i den gemensamma organisationen. Syftet är att ha en nära utgivning oavsett huvudman i länet.

 

Krav utgivningskontor

I den gemensamma utgivningsorganisationen har krav tagits fram för utgivningskontor. I dokumentet nedan sammanfattas krav ihop med process för att sätta upp eget utgivningskontor.

Viktigt att tänka på är att nya utgivningskontor sätts upp för att hantera Västra Götaland i sin helhet, dvs såväl anställda i kommuner som VGR kan boka in sig för fotografering och uthämtning av SITHS-kort.

 

Befintliga utgivningskontor

De kommunala utgivningskontor som hittills öppnat är:

 • Hjo kommun
 • Åmåls kommun
 • Göliska IT (Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Skara)
 • Lilla Edets kommun
 • SML IT (Kommunerna Sotenäs, Munkedal, Lysekil)
 • Skövde kommun
 • Karlsborgs kommun
 • Göteborgs Stad

För fullständig karta över befintliga utgivningskontor se:


Syftet med egna utgivningskontor

 • Öka den geografiska spridningen av möjliga utgivningskontor för SITHS i Västra Götaland.
 • På ett enkelt och kostnadseffektivt sätt öka tillgängligheten för anställda i behov av SITHS-kort.
 • Minska resande för anställda i Västra Götaland i behov av SITHS-kort.

Vill du veta mer kontakta oss gärna!

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131