Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utgivningskontor

Sätta upp eget utgivningskontor

I Västra Götaland finns möjlighet att sätta upp egna utgivningskontor för SITHS i den gemensamma organisationen. Syftet är att:

  • Öka den geografiska spridningen av möjliga utgivningskontor för SITHS i Västra Götaland.
  • På ett enkelt och kostnadseffektivt sätt öka tillgängligheten för anställda i behov av SITHS-kort.
  • Minska resande för anställda i Västra Götaland i behov av SITHS-kort.


Krav och checklista för att sätta upp utgivningskontor

+

I den gemensamma utgivningsorganisationen har överenskommelse, krav och checklista tagits fram för utgivningskontor. I dokumenten nedan sammanfattas krav ihop med process för att sätta upp eget utgivningskontor.

Viktigt att tänka på är att nya utgivningskontor sätts upp för att hantera Västra Götaland i sin helhet, dvs såväl anställda i kommuner som VGR kan boka in sig för fotografering och uthämtning av SITHS-kort.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista nytt utgivningskontor eTjänstekort.pdf 204 kB 2019-11-05 23.00
Krav för utgivningskontor eTjänstekort.pdf 238 kB 2019-11-05 23.00
Överenskommelse för Utgivningskontor eTjänstekort.pdf 165 kB 2019-11-05 23.00

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131