Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Ansvarig för system

Här samlas all information systemansvariga behöver för att säkra fortsatt stöd för SITHS och övergången till SITHS e-ID. Ni ansvarar för att anpassa de system ni själva hanterar och som använder SITHS-kort för inloggning eller SITHS-funktionscertifikat för server-till-serverkommunikation.

Sara Woxneryd är utsedd huvudprojektledare för detta och håller i de övergripande planerna samt kommer att skicka information och göra uppföljningar.

Projektledare

 

VARFÖR måste detta göras?

+

Som tidigare informerats har SITHS beslutat att lämna Microsoft rotcertifikatsprogram, och nu har Microsoft meddelat att de från och med 1 oktober 2019 kan ta bort SITHS från sitt rotcertifikatsprogram med 7 dagars varsel.

Samtidigt som ovan pågår, sker det också ett generationsutbyte från SITHS till SITHS e-ID. Från och med 3 februari 2020 kommer alla nya kort som beställs ha SITHS e-ID.

Detta betyder att tillit till befintliga SITHS OCH tillit till SITHS e-ID måste installeras manuellt i berörda system.

Se nedan vad Verksamhet och IT måste göra.

Tidplan

+
Tidplan

Vad blir konsekvenserna om arbetet inte genomförs?

+

Om berörda parter inte gör dessa manuella uppgraderingar kommer inloggning med SITHS-kort att sluta fungera och personal kommer inte att kunna komma åt de system där SITHS verifiering krävs samt att server-till-serverkommunikation påverkas.

Frågor och svar från öppethus

+

Vilken webbläsare måste användas vid uppgradering av SITHS-kortet?                

+

För uppgraderingen så måste det vara Internet Explorer 11.

Edge stöds inte. Chrome kan fungera men Internet Explorer är det som rekommenderas.

Medföljer det någon kostnad när man uppgraderar till NetID 6.8?                     

+

Nej, detta ingår i den nationella kostnaden.

Vad är skillnaden på SITHS och SITHS-eID?

+

SITHS är namnet på den nuvarande certifieringslösningen, SITHS e-ID är namnet på nästa generation.

 

VAD behöver göras och HUR

Verksamhet (Systemansvarig)

+

Respektive verksamhet måste kontakta IT ansvarig för att säkra att tillit till att SITHS OCH SITHS e-ID installeras samt ta fram en plan för hur testning skall göras. Testning av SITHS e-ID kan starta först 20191104. I samband med installation av SITHS e-ID, fundera på vilken tillitsnivå som är lägsta krav för era behov.

 1. Kontakta IT-ansvarig för att säkra tillit till SITHS och SITHS e-ID installeras
 2. Ta fram en testplan (se nedan vad som gäller för testning för SITHS e-ID)
 3. Testa
 4. Meddela Sara Woxneryd att testning är gjord (och att/när det fungerar)

Testning av SITHS-eID :
För att kunna testa SITHS e-ID måste ni uppgradera till SITHS e-ID på ert ordinarie SITHS-kort. Öppna https://minasidor.siths.se/ Länk till annan webbplats. i Internet Explorer 11 och starta uppgraderingsprocessen.

OM du är i behov av att ha befintlig SITHS access tills uppgraderingen fungerar, så kan ni boka tid hos lokalt kortkontor (där eTjänstekort Öppnas i nytt fönster. lämnas ut) och beställa ett reservkort för befintligt SITHS.

Manuell installation av SITHS är för att gardera er om Microsoft väljer att sluta sköta uppdateringarna (de har rätt till att göra detta med en veckas varsel).

IT

+

All teknisk information ni behöver för att kunna installera certifikaten hittar ni här:
https://www.inera.se/siths/repository Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Certifikaten som behöver installers hittar ni under rubrikenProduktion Länk till annan webbplats.”/ "preproduktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster."

För att använda SITHS e-ID behöver ni säkra att användarna/klienterna har rätt version av Net iD. Vi rekommenderar senaste version 6.8 men minst 6.5 fungerar. [Länkar Net iD Öppnas i nytt fönster.]

Ett fåtal organisationer har upplevt problem med uppgraderingen av kortetens certifikat, detta har lösts genom att lägga till *.siths.se i trusted sites i Internet Explorer 11. (uppgraderingslänken för testning finns publicerad under rubriken verksamhet ovan)

De certifikat som minst skall installeras manuellt är:

 • SITHS Root CA v1
 • SITHS Type 1 CA v1
 • SITHS Type 3 CA v 1

 • SITHS e-id Root CA v2
 • SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1 (om verksamheten väljer att tillåta tillitsnivå 2)
 • SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1
 • SITHS e-id Function CA v1

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131