Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv

  • 2020-04-03
    Förändrade förutsättningar gällande SITHS e-ID
    Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utökat tiden för dispens för SITHS utifrån rådande situation med Covid-19. De förändrade förutsättningarna påverkar uppgradering SITHS e-ID. Arbete pågår för hur Västra Götaland ska hantera informationen och fortsatt arbete. Mer och tydligare information kommer i nästa vecka.
  • 2020-04-03
    Planerat driftsstopp SAMSA
    Onsdagen den 15/4 kl 16:00 - 20:00

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131