Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Konferens - Digitalisering i Praktiken

I samverkan mellan Fyrbodals hälsoakademi, Kommunakademin Väst, Interreg-projektet eTeam för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och GITS arrangeras den årliga konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg”. Årets fokus är den nära vården utifrån gränsöverskridande arbetssätt.

Syfte: Förbättra samverkan, få fram nya områden att arbeta med och undersöka i samverkan mellan praktik, akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter.

Målgrupp: Medarbetare, kliniskt verksamma, studenter, lärare, forskare, verksamhetschefer och politiker verksamma inom Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna och privata vårdgivare i Västra Götaland. Aktörer med koppling till frågor, utveckling och praktiskt arbete inom samverkan över vårdgivargränserna inom Västra Götaland

Inbjudan inkl programPDF

PROGRAM

09:00 Registrering och fika

09:30 Välkomna och introduktion
Linn Wallér, Funktionsledare GITS och moderator för dagen

09:45 Arbetsintegrerat lärande (AIL) - kunskap och utveckling skapas i mötet mellan akademi och omvärld
Bibbi Ringsby Jansson, Vicerektor AIL, Högskolan Väst

10:00 Omställningsarbetet inom Västra Götalandsregionen – Om vård i hemmet, digitala vårdmöten och monitorering i hemmet
Jan Eriksson, programchef omställningen

10:30 Samordnad utveckling för god och nära vård (Regeringsuppdrag S2017:01)
Maria Vikingsson, Kommunchef Sotenäs kommun, medlem i utredningens referensgrupp för kommundirektörer

10.50 Paus

11:10 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Rubrik och talare ej slutgiltigt fastställt

11.40 Samverkan vid in och utskrivning – kommande organisation och struktur
Maria Fredriksson, Funktionskoordinator GITS, Jeanette Andersson, Processledare VästKom, Sara Woxneryd, projektledare GITS

12:00 LUNCH

13:00 Interreg eTeam – Den enskilde vårdtagarens upplevelse av distansmöten
Ann-Therese Hedqvist, studentarbete

13:20 Primärvården online – Reflektioner av dess användning
ST-läkare om sina reflektioner och pågående studier

13:45 Distansmöten med stöd av gemensam plattform
Christer Nygren, Funktionskoordinator GITS

14:00 Interreg eTeam – Personalens upplevelse av digitalisering och ny teknik
Sandra Pennbrant, Margareta Karlsson och Ann-Marie Jonasson

14:20 Paus med fika

14:40 Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018. "Jag lever mitt liv mellan stuprören"
Sara Svensson, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG)

15:00 Västra Götaland Samordnade arbete för SIP
Jessica Ek, SIP-samorndare GITS

15:20 Workshop - Pågående arbete och framtida hälsa, vård och omsorg. Vad behöver vi praktiskt fokusera på?

15:55 Avslut och summering


Konferensinfo

När: 28 maj 09:30 - 16:00,
fika från 09:00

Var: Högskolan Väst,
Trollhättan Entré AIL

Anmälan görs här senast 20 maj!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livesändning

Här kommer information om deltagande på distans läggas upp

Presentationer

Här kommer konferensens presentationer tillgängliggöras

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131