Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Arbetet är klart! Planerat driftsstopp SAMSA

Underhållet är utfört och klart 2020-06-16 kl19:20!

Tisdagen den 16/6 kl16.00-20.00 genomförs ett planerat underhållsabete som påverkar åtkomst till SAMSA. Användare i SAMSA ombeds logga ut under driftsstoppet


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131