Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv SIP

  • 2019-11-05
    Konceptworkshop för SIP-spelet
    I uppdraget att ”Stärka arbetet med SIP i Västra Götaland” genomfördes en mycket lärorik konceptworkshop med IUS Innovation, inför utvecklingen av SIP-spelet.
NYHETSARKIV

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131