Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

System för läkemedelsnära produkter och hjälpmedel ställer krav på SITHS-kort

Systemen Sesam LMN samt webSesam som används i Västra Götaland, av såväl Västra Götalandsregionen som kommunerna, jobbar på att inloggning ska ske med SITHS-kort.

Sesam LMN hanterar förskrivning av de läkemedelsnära produkterna för diabetes, inkontinens, stomi och nutrition och webSesam hanterar beställning av de hjälpmedel och tjänster som Hjälpmedelscentralen levererar. webSesam används av förskrivare och beställare av personliga hjälpmedel i Västra Götalandsregionen och kommunerna. Krav ställs nu på att inloggning i systemen ska ske med SITHS-kort se vidare:

https://regionservice.vgregion.se/lmn/sesamlmn/sihts-kort/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131