Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Kontakt

 

SYNPUNKTER - GITS OCH HEMSIDAN
Kontakta oss gärna med frågor eller synpunkter
Använd gärna formuläret nedan. Vi är tacksamma för er hjälp!


KONTAKT GITS

Linn Wallér
Funktionsledare GITS

Telefon: 070-270 91 47
e-post
:linn.waller@vgregion.se

KONTAKT eTjänstekort

Bass Johansson
Funktionskoordinator GITS
eTjänstekort - gemensam utgivning

Telefon: 070-983 74 75
e-post: bass.johansson@vgregion.se

KONTAKT SAMSA

Maria Fredriksson
Funktionskoordinator GITS
Samordnad hälsa, vård och omsorg

Telefon: 070-878 23 60
e-post: maria.fredriksson@vgregion.se

KONTAKT SAMSA

Christer Nygren
Funktionskoordinator GITS
Samordnad hälsa, vård och omsorg

Telefon: 072-237 94 96
e-post: christer.nygren@vgregion.se

KONTAKT SIP

Jessica Ek
Samordnare SIP i GITS

Telefon: 073-039 72 07
e-post: jessica.ek@vgregion.se

KONTAKT e-ID

Sara Woxneryd
Projekt- och förändringsledare GITS

Telefon: 070-552 21 53
e-post:
sara.woxneryd@vgregion.se

KONTAKT FEDERATION

John Petersson
Projektledare GITS

Telefon: 073-523 73 23
e-post: john.petersson@incubit.se

KONTAKT ADRESS

Besöks- och postadress

Göteborg
Regionens hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Vänersborg
Residenset, Torget
462 33 Vänersborg

Skövde
Regionens hus, Stationsvägen 3
541 30 Skövde

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131