Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Distansmöte

Distansmöte via video används som en mötesform för samordnad hälsa, vård och omsorg. Det innebär tre-parts planeringar med sjukhus, kommun och primärvård via Skype for business. Alla delregionala områden är nu igång och fokus ligger i att alla fyra parter (sjukhus, kommun, primärvård och rehab) deltar i planerade möten.

Sedan 2017 förvaltas uppdraget inom GITS operativ förvaltning med stöd av arbetsgruppen distansmöten, se högerspalt.

Ta gärna del av nedan filmer kring erfarenheter från arbetet

Inom området digital mötesteknik finns även Digitala vårdmöten

Arbetsutskott
AKTUELLT
Historik

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131