Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

IT-tjänsten SAMSA

SAMSA kallas IT-tjänsten som används gemensamt inom Västra Götaland för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Tjänsten omfattar såväl vård- och omsorgs- som betalningsperspektivet och tillhandahålls av Cerner.

Uppskattningsvis har SAMSA 10 000 – 15 000 aktiva användare. Användarna arbetar inom kommun, sjukhus, primärvård (offentlig och privat) samt rehab (offentlig och privat).

SAMSA IT-tjänst har en verksamhetsdriven utveckling utifrån deltagande och arbete från vårdsamverkansområdena i Västra Götaland, se organisation. IT-tjänsten utvecklats utifrån överenskommelser och riklinjer i Västra Götaland samt på basis av lagar och Socialstyrelsens föreskrifter kring patienter som har kommunala insatser. SAMSA stödjer gemensamt framtagen rutin för Västra Götaland och använder en terminologi och informationsstruktur som framtagits utifrån nationella underlag.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131