Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Betalningsansvar

Inför fakturering

Då ärenden avslutas är det viktigt att kommunen kontrollerar att uppgifterna i SAMSA är korrekta. Om kommunen bedömer att uppgifter i SAMSA inte är korrekta eller inte ska ligga till grund för fakturering ska kommunen kontakta sjukhuset där den enskilde varit inskriven. En sådan begäran ska ha kommit sjukhuset tillhanda senast den 12:e i efterföljande månad, för att hinna åtgärdas innan beräkningen fryses i SAMSA. Följande rutiner/kontaktväg gäller: Se Betalningsfrågor innan fakturering kolumn till höger.

Efter fakturering

Regionservice inom VGR ansvarar för fakturahanteringen efter fakturering. Kontaktuppgifter framgår av fakturan.

Medelvärdeshantering/fakturaunderlag

Instruktion i PDF format för användning: Instruktion-lathund-SAMSA Medelvärde-fakturaPDF

För användare inom VGR (Åtkomst via VGR-Net):
http://samsa.vgregion.se/InvoiceReportlänk till annan webbplats

För användare inom kommuner och privata vårdgivare (Åtkomst via SjuNet / Kommunikationstorget):
http://samsa.vgregion.sjunet.org/InvoiceReportlänk till annan webbplats


Frågor om dokumenten på denna sida skickas till info.samsa@vgregion.se


Betalningsfrågor innan fakturering

Område och kontaktväg:

Alingsås lasarett

Susanne Kjellberg, susanne.kjellberg@vgregion.se

Koordinator, Ekonomistab Alingsås lasarett

Kungälvs sjukhus

Rättning av betalningsgrundande dagar i SAMSA - Kungälvs sjukhusPDF

kungalvs.sjukhus@vgregion.se
I ämnesrutan skriv: Susanne Thuresson, Verksamhetscontroller

NU-sjukvården

Info till kommunerna rev 1211_TN_NU-sjukvårdenPDF

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rättning av betalningsgrundande dagar i SAMSA innan fakturering_SUPDF

Skaraborgs sjukhus

Rutin för Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Älvsborgs sjukhus

Vårdövergång i samverkan

sas.vardovergangisamverkan@vgregion.se

Rutin för SÄSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131