Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

SITHS e-ID

Med start den 4 november 2019 kommer SITHS ersättas av SITHS e-ID. Detta kommer innebära att ett antal moment kommer krävas i respektive organisation. På dessa sidor samlar vi information om övergångenSystemägare Ansvarig system/tjänst
För mig som ansvarig för system/tjänst

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131