VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Jobba hos oss

Vi tar tag i de stora frågorna i samhället och jobbar för att Västra Götalands invånare ska få nytta av våra ansträningar och vår kunskap. Att jobba hos oss är inspirerande, spännande och givande.

Tillgängliga tjänster

 

Ett strategiskt synsätt och en utpräglad förmåga att se helheter

Du skall anvara för uppföljningen av vårt Hälso-och sjukvårdsavtal och dess underavtal. Avtalet kom till år 2017 och har tjänat oss väl. Dock finns en hel del som vi ser kan förbättras och nu behövs en uppföljning för att anpassa avtalet till framtida samverkan och nya arbetssätt inom ramen för god och nära vård.

I Hälso- och sjukvårdsavtalet regleras samverkan och ansvarsfördelning inom områden där kommunen och regionen enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har gemensamt hälso-och sjukvårdsansvar. Läs annonsen i sin helhet...

Senast publicerad 2020-05-28


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 |GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084