VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Styrande dokument

Nedan presenteras antagna styrande dokument.
Klicka på respektive bild/länk för att öppna dokumenten.


Handlingsplan 2019

Antaget av SSVIT 20190214

Handlingsplan 2018

Antaget av SSVIT 20171129

Handlingsplan 2017

Antaget av SSVIT 20170309

Handlingsplan 2016

Antaget av SSVIT 20151125

Måldokument 2015

Antaget av SSVIT 20141218

Reviderad Handlingsplan 2013 Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012 – 2014 Revidering #1

Handlingsplan 2012
Den gemensamma handlingsplanen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT gällande 2012-2014. (Revideras årligen)

Handlingsplan 2011
Den gemensamma handlingsplanen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT gällande 2011.

Verksamhetsberättelse
2010-års verksamhetsberättelse för strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) samt Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland (ALVG).

Handlingsplan 2009-2010
Den gemensamma handlingsplanen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT gällande åren 2009-2010.

Vision
Antaget visonsdokument i Västra Götalands kommuner kring verksamhetsutveckling med stöd av IT.

IT-samordnare
Projektbeskrivning för kommunalförbundens anställda IT-samordnare.

SITIV-uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning för digitaliseringsarbetet tillsammans med Västra Götalandsregionen

Senast ändrad 2019-02-22


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084