VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Styrgrupp IT i Väst - SITIV

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) behandlar gemensamma frågor som rör Västra Götalands kommuner (VGK) och Västra Götalands regionen (VGR).

Namn

Roll

Arbetsplats

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Skaraborgs Kommunalförbund

Thomas Jungbeck

Direktör

VästKom

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Joakim Svärdström

Regionutvecklingschef

Boråsregionen / Sjuhärads Kommunalförbund

Håkan Sundberg

Kommunchef

Munkedals kommun (Fyrbodal)

Lisbeth Nilsson

Direktör Utbildning och Välfärd

Göteborgs stad

Karl Fors

Länssamordnare

VästKom

Vakant

Enhetschef Vårdens digitalisering

VGR

Göran Ejbyfeldt

IS/IT-direktör

VGR

Marie-Louise Gefvert

Primärvårdsdirektör

VGR

Madeleine Stark

Enhetschef Vårdens digitalisering

-

Tore Johnsson

Samordnare digital agenda, Regionutveckling

VGR

Ann-Marie Schaffrath

Sjukhusdirektör

VGR

Linn Wallér

Funktionsledare

GITS


 

SITIV har såväl framtagen uppdragshandling som handlingsplan för att definiera dess uppdrag.

SITIV Uppdragshandling (antagen 2011-03-08)PDF

SITIV Handlingsplan 2017-2018 (antagen 2017-06-15)PDF

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084