VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation.

Vi företräder och samordnar de 49 kommunernas intressen på regional nivå och tillsammans med kommunalförbunden.

Här hittar du information om vår verksamhet och organisation.

På VästKoms sida på Facebook publicerar vi ofta live-sändingar från utbildningar och konferenser.

Länk till GITS.se