Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Dialogmöte - SITHS e-ID för kommuner i VG

Anslut till skypemöte för att få information om vad som behöver göras för att kunna uppgradera till SITHS e-ID. Såväl förutsättningar, konsekvenser, genomförande och informationsmaterial kommer gås igenom.

Målgrupp: Ansvariga för SITHS/eTjänstekort i respektive kommun i Västra Götaland
Datum: 2 april
Tid: 11:00 - 12:00

ANSLUT TILL MÖTET

Anslut till Skype-mötet länk till annan webbplats
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App länk till annan webbplats

Anslut via telefon
+46104411900,,34212306# (Sweden) Svenska (Sverige)

Konferens-ID: 34212306


MÖTESFORMALIA

Samtliga ombeds stänga av sina mikrofoner och skriva ev frågor i chatten. Dessa besvaras efter presentation eller återkopplas i efterhand

Agenda

  • Hej och välkomna
  • Mötesformalia
  • Tidplan
  • Förutsättningar för att kunna genomföra uppgradering
  • Informationsmaterial
  • Konsekvenser om uppgradering ej sker
  • Status
  • Frågor och sammanfattning

Varmt välkomna!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131