Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Informationsmöte - Test SITHS e-ID

Anslut till skypemöte för att få information om vad som behöver göras för att säkra SITHS då det lämnar Microsofts rotcertifikatprogram samt förutsättningar för SITHS eID.

Målgrupp: Systemansvariga (Ni som har ett ansvar att ett system finns tillgängligt för dess användare)
Datum: 14 november
Tid: 09:00 - 10:00

ANSLUT TILL MÖTET

Anslut till Skype-mötet länk till annan webbplats
Anslutningsproblem? Prova Skype Web länk till annan webbplatsApplänk till annan webbplats

Anslut via telefon
+46104411900,,61001617# (Sweden) Svenska (Sverige)

Konferens-ID: 61001617

MÖTESFORMALIA

Samtliga ombeds stänga av sina mikrofoner och skriva ev frågor i chatten. Dessa besvaras efter presentation eller återkopplas genom publicering under "Frågoch och svar" på www.gitsvg.se/sitheid

Agenda

  • Hej och välkomna
  • Mötesformalia
  • Möjlighet till testning
  • Sammanfattning

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131