Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Plattformen för SITHS förändras i Sverige

De viktigaste ändringarna

Alla giltiga nuvarande kort fortsätter fungera som vanligt!

SITHS nya plattform innebär ett antal förändringar:

  • Idag finns krav på Internet Explorer 11 – den nya plattformen kommer att stödja alla webbläsare
  • För dig som använder underskriftscertifikat – för kort utgivna efter förändringen så måste du själv ladda ned dessa till ditt kort i efterhand
  • Du kommer få ditt kort levererat till din folkbokföringsadress – men du behöver fortfarande gå till en id-administratör för att aktivera det. Du väljer själv din pinkod, och det är i normalfallet bara en kod du behöver.
  • Den personliga e-legitimationen från TeliaSonera utgår helt.
  • Möjlighet till mobilitet har redan införts (motsvarande Mobilt BankID)

Inga beställningar kommer kunna skickas in till leverantör under minst 5 veckor

Dessvärre innebär övergången till den nya plattformen att vi behöver stoppa beställningar av nya ordinarie kort en månad innan övergången. Under den här perioden utfärdas reservkort du kan använda i stället och så snart den nya plattformen är tillgänglig för id-administratörerna så kommer alla som fotograferat sig få sina ordinarie kort beställda och de levereras till sin folkbokföringsadress.

Under minst 3 dagar kommer inga reservkort eller nedladdningar av certifikat kunna genomföras.

Under själva övergången kommer inga reservkort kunna lämnas ut, inga certifikat kommer kunna hämtas till befintliga kort – men alla redan utgivna kort fortsätter fungera som vanligt!

Tekniska förutsättningar

Tillhör du region eller kommun i Västra Götaland så har din IT-avdelning fått information vad de behöver göra, tillhör du en privat vård- eller omsorgsgivare så har dessa fått motsvarande information.
För mer information: Ny generation SITHS

Mer information hos Inera AB:

Ny lösning för SITHS - Inera Länk till annan webbplats.

Reservkort saknar Telias e-legitimation och levereras blanka så att de kan användas till valfri kortinnehavare. Obs! Ett reservkort kan aldrig användas till mer än en person.

Kortet kan t.ex. nyttjas av den som har förlorat sitt ordinarie kort eller har en korttidsanställning som inte uppfyller kraven för ordinarie eTjänstekort.

För att kunna hämta ut ett reservkort måste kortmottagaren finnas upplagd i KIV/HSA-katalogen där anställningen finns. Kortets giltighetstid är 10 år från produktionsdatum. Giltighetstiden för certifikat skilljer sig beroende på vilket tillvägagångssätt kortet är utfärdat.

Reservkorten har, precis som de ordinarie korten en magnetremsa, chip och Mifarechip (den beröringsfria tekniken).

Notera att respektive organisation egna vård- och omsorgssystem själva bedömer om LoA2 eller LoA3 ska krävas.

Reservkort Tillitsnivå 2 (LoA2):

Har lägre säkerhetskrav. Certifikat gäller maximalt 6 månader - men kan förlängas vid behov.

Reservkort Tillitsnivå 3 (LoA3):

Har högre säkerhetskrav och ger åtkomst till all vård- och omsorgsinformation. Certifikat gäller maximalt 6 mån.

Normalt sett kommer din IT-organisation se till att du får korrekta klienter på din PC. Om du inte har någon IT-organisation behöver du själv säkerställa att du har korrekta versioner av NetID och SITHS eID Windowsklient installerad

För de mobila apparna till din mobiltelefon, en del organisationer tar hjälp av sin IT-organisation för att distribuera apparna till din iPhone eller Android utan att du som användare behöver tänka på det. Andra organisationer lämnar detta till respektive användare att själva hämta ned och installera från Apple Appstore eller GooglePlay.

2022-06-28 Förändringar: versionsbenämningen av den nya Windowsklienten heter numera 2.0 istället för tidigare 1.4.

Genom Västkom (västsvenska kommunalförbundens samorganisation) skickade vi i november 2021 ut information till respektive kommuns IT-ansvarig om de kommande förändringarna. I den informationen som gick ut erbjöds även ett antal seminarier under december tillsammans med Inera AB just för de kommuner som önskade mer information.

Bilagor:

För dig som privat vård- eller omsorgsgivare så ansvarar ni själva för att uppgradera Net iD och installera SITHS eID Windowsklient samt eventuell samordning med era IT-leverantörer (detta gäller både region/kommun samt övriga IT-leverantörer).

Information om de kommande förändringarna skickas ut från avtalsansvariga på regionen under v26.

Bilagor:


I Västra Götalandsregionen har det startats ett projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från VGR IT att säkerställa att regionens IT-infrastruktur uppfyller de krav som ställs från nästa generation av SITHS. Inom det projektet ingår att se till att alla regionens PC får SITHS eID Windowsklient installerad på sin PC.

Om du däremot ansvarar för ett IT-system som använder SITHS idag rekommenderar vi att du tar del av den information som Inera AB publicerat.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131