Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

PoC Mobilt Efos

I samverkan har nödvändiga förutsättningar för mobilt Efos utretts ihop med frågeställningen om detta skulle kunna hanteras i samverkan för Västra Götaland. Viktiga ingångsvärden var att ta tillvara på befintliga strukturer samt erbjuda struktur för de som ännu inte har denna möjlighet, till nytta för våra medarebetare och ytterst invånare. Således en ytterligare inloggningmöjlighet (ex mobilt certifikat) i en egen IdP alternativt anslutning till en gemensam struktur.

Strukturen gick i linje med nationell referensarkitektur för identitet och åtkomst och skulle kunna utvecklas för ytterligare behov och ändamål såsom exempelvis SAMBI.

Då det nationella arbetet kring Efos avbrutits har ett omtag gjorts i arbetet inför hösten 2019.

Konceptuell bild över PoC mobilt Efos
Nästa Steg

Samarbete kring Efos är avslutat. Fokus för fortsatt arbete blir därmed på förutsättningarna för att möjliggöra flera inloggningssätt och strukturen för detta. Tydlighet krävs i ambition på samarbetet i Västra Götaland utifrån nationell, regional eller lokal nivå.

Workshop för behovs, förutsättningar och möjligheter med mobila arbetssätt är planerad till den 1 april 2019


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131