Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Reservkort tillitsnivå 3

I samband med de säkerhetshöjande åtgärder som har gjorts i och med övergång till SITHS e-ID kommer även utgivningen av reservkort förändras för att nå upp till rätt nivå. Nedan finns information och frågeställningar kopplade till denna förändring.

När och varför behöver jag kort med tillitsnivå 3 (LOA3)?

+

Patientinformation överlag bedöms kräva tillitsnivå 3. Det är dock upp till respektive IT-system att ställa krav på tillitsnivå. eHälsomyndigheten har dock redan meddelat att de kommer kräva tillitsnivå 3 till sina system fr.o.m årskiftet. Gällande INERAs system kommer de kräva tillitsnivå 3 vid ett senare tillfälle.

Är det någon skillnad i vem som kan få ett kort med tillitsnivå 3 (LOA3) jämfört med tidigare?

+

e-legitimationer med tillitsnivå 3 (loa3) utfärdas enbart till personer med svenskt personnummer och svensk ID-handling. Har du inte detta kan du enbart få reservkort med tillitsnivå 2 (LoA2)

Jag har uppgraderat mitt ordinarie kort till SITHS eID, har jag då tillitsnivå 3 (LOA3)?

+

Ja. Vid uppgraderingen av ordinarie kort ersätts befintliga e-legitimationer från SITHS med e-legitimationer från SITHS eID vilka uppfyller tillitsnivå 3.

Hur får jag reservkort/tillfälliga kort med tillitsnivå 3 (LOA3)?

+

Utfärdande av reservkort/tillfälliga kort kräver att ID-kontroll sker med hjälp av två (2) ID-administratörer enligt beslut av Myndigheten för Digital Förvaltning – DIGG. Detta innebär att det kommer finnas färre ställen du kan få ut ett reservkort med tillitsnivå 3 än för nuvarande reservkort (utan tillitsnivå).

När kan jag få reservkort / tillfälliga kort med tillitsnivå 3 (LoA3)?

+

Möjligheten att utfärda tillfälliga kort/reservkort med tillitsnivå (LoA3) erbjuds i regioner och kommuner fr.o.m. januari 2021.

Kan vi behålla de reservkort vi har i lager och som ännu inte är utgivna?

+

Ja. Det är inte korten i sig utan utgivningsprocessen som styr tillitsnivå.

Var vänder jag mig om jag har frågor om tillgänglighet till reservkort/tillfälliga kort mm?

+

Biträdande Utgivare för din förvaltning, kommun eller företag. Se kontaktuppgifter för biträdande utgivare.

Vem har beslutat reglerna om tillitsnivåer?

+

I grunden EU-kommissionen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502) men den svenska tolkningen ansvarar Myndigheten för Digital Förvaltning – DIGG - för (www.digg.se Länk till annan webbplats.). Det är även DIGG som granskar och tillåter de regelverk som SITHS och övriga e-legitimationsutfärdare använder för att utfärda kort och e-legitimationer.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131