Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Testa ditt kort

Det kan finnas olika anledningar till att ditt eTjänstekort inte fungerar

Se till att kortet sitter ordentligt i kortläsaren
Öppna Internet Explorer 11 alt ”Internet Explorer-läget” i webbläsaren Microsoft Edge (andra webbläsare tillåts inte för att testa ditt kort)
Ange denna adress: https://test.siths.se Länk till annan webbplats.Där kan du testa kortets certifikat för Legitimering och Underskrift.
Fungerar koden korrekt så fungerar även certifikaten på ditt kort.
Ta då kontakt med din chef eller den som har behörighetsadministration för att kontrollera era behörigheter.


Mitt eTjänstekort är låst (PIN-koderna)

Klicka här för att komma till lathunden "Guide låsa upp kort - PUK" Länk till annan webbplats.

Passage (ingång till dörrar)
Om du inte kommer in på önskad plats så kontakta de olika säkerhetsavdelningarna/recpetionerna på din arbetsplats.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131