Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv


 • Information och status uppgradering SITHS-eID för kommunerna i Västra Götaland
  Ett nationellt arbete pågår för att uppgradera från SITHS till SITHS e-ID. Detta är ett generationsskifte vilket vi genomfört tidigare så sent som 2015 då samtliga certifikat byttes ut på våra SITHS-kort. Skillnaden denna gång är att det inte kommer ske något utskick direkt till varje person utan respektive organisaton ansvarar för sin information för att nå sina användare.

 • Möjlighet att etablera eget utgivningskontor
  Vi vill gärna göra er uppmärksamma på möjligheten att kunna etablera egna utgivningskontor i den gemensamma utgivningsorganisationen för eTjänstekort (SITHS-kort). För att minska resande krävs fler utgivningsplatser i Västra Götaland och vi står redo att utbilda och stötta nya kontor för att öka tillgänglighet och minska resande framförallt i dessa tider.Vid intresse eller önskan om att få veta mer kontakta etjanstekort@vgregion.se

 • Stöd i användning av Skype
  Under rådande omständigheter får vi mötas på nya sätt. Vi har haft distansmötesteknik länge och mycket bra information finns att tillgå. Vi vill därför uppmärksamma er på information som kan stödja er vid genomförande av distanmöte

 • Inställd! Uppgradering av Elvis Lördag 21 mars
  Detta påverkar integrationen med SAMSA

 • Åtgärder vidtas i utgivningen gällande Covid-19
  För att fortsatt erbjuda alla verksamheter tillgång till eTjänstekort och SITHS-certifikat och samtidigt skydda personal och ID-administratörer har åtgärder tagits fram utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • GITS on Tour forsätter 2020
  Kom och träffa GITS och dess medarbetare. Vi kommer under 2020 fortsätta med våra möten runt om i Västra Götaland för att möjliggöra närmare dialog och utbyte för att öka samverkan.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131