Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Konferens - Digitalisering i Praktiken

I samverkan mellan Hälsoakademin Väst, GITS, Kommunakademin Väst, Högskolan Väst och Interreg-projektet eTeam planeras återigen konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg”.

Fokus för 2022 är - Krav och möjlighet att ta del av information.

Syfte: Förbättra samverkan, få fram nya områden att arbeta med och undersöka tillsammans med akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter

Målgrupp: Kliniskt verksamma, studenter och övriga med intresse för dagens innehåll, som arbetar inom vård och omsorg i Västra Götaland och Högskolan Väst. Konferensen vänder sig även till politiker och chefer inom ovan verksamheter.

PROGRAM

Välkommen och introduktion 09:15 (fika från 09:00)

Block 1 - Den enskildes upplevelse ca 09:20 - 10:40

 • Brukarrevision av SIP för barn och unga samt om NU-sjukvårdens digitala vårdmöten
  • Anna-Karin Engqvist & Agneta Persson, Samordnare förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, samordnare brukarrevisioner, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg

 • Patienters upplevelser av distansmöten - personcentrerat arbetssätt
  • Ann-Therese Hedqvist, Doktorand Linnéuniversitetet

 • Tankar och förväntningar från godemän/förvaltare om hur den enskilde påverkas av digitalisering
  (Obs! Programändring)
  • Maritha Olsson, Vice ordförande i Bohusläns God man och Förvaltarförening (BGMF)

 • Betydelsen av munvård för patienter i hemvård
  • Jessika Persson, Doktorand Högskolan Väst

Block 2 - Samverkande hälsa, vård och omsorg 11:00 - 12:10

 • Uppföljning av SIP - är det till någon nytta?
  • Marie Persson, studentarbete Högskolan Väst

 • Aktuell forskning om Samverkan vid vårdplanering - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama
  • Lena G Larsson, Forskningsledare FoUUI Primär och nära vård, Hälsoakademin Väst

 • Personcentrering i kommunal vård och omsorg
  • Theresa Larsen, Analytiker på FoU i Väst, Göteborgsregionen

Lunch 12:10 - 13:00

Block 3 - Lärande och kommunikation 13:00 - 13:40

 • Arbetsintegrerat lärande (AIL) - Hur möts akademi och verksamhet?
  • Lars Svensson, Vicerektor för Forskning & Ann Svensson Verksamhetsledare Hälsoakademin Väst

 • Högre ambitionsnivå med ny länsövergripande riktlinje och innovativt digitalt spel för Samordnad Indivduell Plan - SIP
  • Jessica Ek, Processledare samordnad hälsa, vård och omsorg GITS

Block 4 - Juridiska frågeställningar och krav 13:40 - 14:30

 • Informationsöverföring inom vård och omsorg. Sammanhållen information inom vård och omsorg. Utredningen och efterföljande proposition från Socialdepartementet
  • Ingrid Floderus, Regionjurist VGR - Tidigare Sekreterare på Socialdepartementet i utredning om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01)

Block 5 - Framtida vård 14:45 - 15:15

 • Digital vård, sociala rum - Platsens betydelse för e-hälsa i primärvård på landsbygden
  • Thomas Sjöström, Doktorand Högskolan Väst


 • Summering och avslut 15:20


Konferensinfo

När: 24 maj 2022
Tid: 09:00 - 15:20

ANMÄL DIG HÄR! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enbart möjlighet att anmäla sig för deltagande digitalt fram till 22 maj


Presentationer

Här kommer samtliga presentationer för dagen tillgängliggöras.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131