Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv SAMSA


  • Uthopp till Nationell patientöversikt-NPÖ ifrån SAMSA
    Uthopp till Nationell patientöversikt-NPÖ ifrån SAMSA fungerar nu för samtliga parter!Privata vårdgivare har hittills inte haft möjlighet att använda uthopp till NPÖ från SAMSA. Detta problem är nu löst och uthopp till NPÖ från SAMSA skall kunna ske under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.Läs mer om lösningen och krav på följande sida:


  • Problem med Skypemiljön - åtgärdat
    Problemen är åtgärdade. VGR IT meddelar2019-03-01 08:00
    För närvarande kan det vara inloggningsproblem till Skype för vissa användare.
    FörtydligandeFelsökning och åtgärder pågår.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131