Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Behov av insatser från vårdval Rehab efter utskrivning från slutenvård. Informationsutbyte i SAMSA IT-tjänst.

Rutin för personer som har behov av insatser från Vårdval Rehab efter utskrivning från slutenvården vid Covid – 19, då inga behov av kommunala insatser föreligger.
Ordinarie process för in och utskrivning från slutenvård ska följas men utan kommunpart. Beslutad av ledningsråd samordnad hälsa vård och omsorg 2020-06-25.

Länk till dokumentet Pdf, 544 kB, öppnas i nytt fönster.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131