Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Rutin - Samtycke till informationsöverföring

Den 5 oktober tog Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg beslut om gemensam rutin för samtycke till informationsöverföring. Rutinen finns nu publicerad under styrdokument. Fortsatt arbete ska ske med att tydliggöra information till den enskilde kring inhämtat samtycke samt därefter gemensamt regionalt utbildningsmaterial.

I samband med projektet "Ersätta fax av epikriser med NPÖ", uppmärksammades behovet av att tydliggöra hantering och förutsättningar för samtycke. Ett arbete har skett och en gemensam rutin som tar höjd för såväl informationsöverföring som sammanhållen journalföring finns nu framtagen och beslutad.

Fortsatt arbete kommer inkluderas och ske inom ramen för samordnad hälsa vård och omsorg och dess utsedda arbetsgrupper.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131