Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Informationsmaterial

Nationell patientöversikt - NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare i hela landet.

Läs mer om:  Sammanhållen journalföring Länk till annan webbplats. och om  Patientdatalagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutin

+

Rutin för informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering avseende tillgång till NPÖ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att skilja mellan samtycke för att läsa och information om att producera! Information om samtycke finns under Informationsmaterial nedan.

 Informationsmaterial och underlag

+

 Information till enskild

+

Information till den enskilde angående tillgängliggörande av journaldokumentation via sammanhållen journalföring

  1. Informera den enskilde om möjligheten att spärra uppgifter så att andra vårdgivare inte kan läsa dessa. Information ska också lämnas om att den enskilde när som helst kan häva denna spärr.
  2. Informera den enskilde om vad det innebär att t ex personal hos annan vårdgivare inte kan ta del av vårddokumentation via sammanhållen journalföring.
  3. Om du är producent ska du informera den enskilde om att viss information blir tillgänglig för andra vårdgivare och hur den skyddas så att obehöriga ej får tillgång till den.

Informationsmaterial från VGR  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logg över slagningar i NPÖ

+

Varje gång någon läser i NPÖ registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Loggar över NPÖ-slagningar är inte detsamma som loggar från ditt journalsystem. Det åligger varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet, exempelvis genom stickprovskontroller.

Utbildningsfilm om säkerhetstjänsten för logg och spärr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spärr

+

Patienten kan begära att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Barn och ungdomar som har uppnått tillräcklig ålder och mognad kan spärra sina uppgifter. Det är vårdpersonalen som måste bedöma om barnet har uppnått sådan ålder och mognad. Vårdnadshavare kan enligt patientdatalagen inte spärra uppgifter i sina barns journaler.

Utbildningsfilm om säkerhetstjänsten för logg och spärr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Support

+

Kontakta din systemleverantör om du har frågor kring anslutning.

Kontakta i första hand din lokala systemförvaltare om du har supportfrågor.

Kundservice Inera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När felanmälan görs till Iners kundservice gäller följande, beskriv:

  • vad som gjordes
  • vad man förväntade sig
  • vad resultatet blev
  • Om man har varit inloggad i NPÖ, skicka med HSA-ID och tidpunkt för felsökning.

Patientinformation får och ska inte följa med i ärendet.

Telefon 0771-25 10 10

Kontakt Länk till annan webbplats.

Prenumeration driftstatus och servicefönster. Länk till annan webbplats.

Beställ material från VGR

+

Det finns informationsmaterial om sammanhållen journalföring som bland annat innehåller patientbroschyr och affisch att sätta upp i utrymmen där patienter rör sig, information till vårdpersonal och kommunikationsansvarig. Broschyr och affisch kan beställas via : Material om sammanhållen journalföring Länk till annan webbplats.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131