Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Samtycke och informationsplikt

Patientrelation och samtycke krävs

För att vårdpersonalen ska få tillgång till information om patienten måste flera juridiska krav vara uppfyllda:

 • Vårdpersonalen är säkert identifierad genom e-legitimation (SITHS)
 • Vårdpersonalen har ett medarbetaruppdrag hos vårdgivaren
 • Vårdpersonalen har en patientrelation med patienten
 • Patienten har gett sitt samtycke och uppgifterna i NPÖ antas ha betydelse för vården av patienten
 • Patienten har inte spärrat sina uppgifter.

Vårdgivaren behöver inte få en permanent beslutsoförmögen patients aktiva samtycke till att få ta del av hens uppgifter eller för att tillgängliggöra hens uppgifter via sammanhållen journalföring. Detta förutsätter dock att patientens inställning i frågan så långt det går är klarlagd och att det inte finns någon anledning att tro att hen skulle ha motsatt sig detta.

Nödöppning

I en nödsituation då patienten är medvetslös eller alltför medtagen för att ge sitt samtycke finns det möjlighet för vårdpersonalen att få tillgång till patientens journaluppgifter via sammanhållen journalföring utan hens samtycke. Den aktuella vårdgivaren får veta vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna tillgängliga. Om vårdgivaren därefter bedömer att uppgifterna kan ha betydelse för den nödvändiga vården av patienten får vårdgivaren ta del av dessa uppgifter.

I vissa fall kan det finnas spärrade uppgifter om en patient. I en nödsituation då patienten inte själv kan häva spärren kan vårdgivaren ta del av uppgifter om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna. Om vårdgivaren därefter bedömer att de spärrade uppgifterna har betydelse för den nödvändiga vården av patienten får vårdgivaren begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna tillfälligt häver spärren. Läs mer om samtycke.

Informationsplikt - Skyldigheter att informera patienterna

Vårdgivaren är skyldig att informera patienten om sammanhållen journalföring innan patientuppgifterna görs tillgängliga för andra vårdgivare. Vårdpersonal ska ha god kunskap om funktioner och nytta av sammanhållen journalföring och ska kunna svara på frågor från patienter och informera om bland annat:

 • anledningen till att man börjar med sammanhållen journalföring
 • vad sammanhållen journalföring innebär i praktiken
 • att registrering om vem som inhämtat uppgifter sker och därmed loggas
 • att utdrag ur loggen är möjlig
 • att man kan spärra sin journal för andra vårdgivare
 • vart man vänder sig för att spärra uppgifter i journalen, eller för att häva spärren.

Information till patienter kan exempelvis ges:

 • i broschyrer och anslag i väntrummen
 • när man kallar patienten till besök
 • muntligen vid besök hos vårdgivaren
 • på olika språk (åtminstone de som är vanligast i området).

Om du arbetar hos en vårdgivare som omfattar flera vårdcentraler, kliniker och sjukhus och därmed kan ta del av journaluppgifter hos dessa utan att tillämpa sammanhållen journalföring, är det viktigt att även informera patienter om detta.

Informationsmaterial. Det finns material om sammanhållen journalföring som bland annat innehåller patientbroschyr och affisch att sätta upp i utrymmen där patienter rör sig, information till vårdpersonal och kommunikationsansvarig. Broschyr och affisch kan beställas via : Material om sammanhållen journalföring Länk till annan webbplats.

Information till personalen. Innan berörd vårdpersonal börjar använda NPÖ är det viktigt att de får information om hur systemet fungerar och vilka regler som gäller.
Informationen bör omfatta: - Kort information om hur NPÖ fungerar, Vad som kan ses i NPÖ, PDL – samtycke, spärr, logg mm

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131