Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Utifrån lagen, som trädde i kraft 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner tecknat en överenskommelse om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommit överens om en riktlinje för in- och utskrivningsprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Vårdsamverkan Västra Götalands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsgemensam rutin om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Pdf, 787 kB, öppnas i nytt fönster. grundar sig i riktlinje och överenskommelse. Rutinen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen samt vårdgivare som respektive parter har avtal med.

Syftet med rutinen är att vara ett stöd för in- och utskrivningsprocessens olika steg och hur de hanteras i IT-tjänsten SAMSA. Syftet med rutinen är också att beskriva fler funktioner i IT-tjänsten SAMSA med möjlighet att använda meddelanden i andra processer, t.ex. i öppenvård där det finns olika lokala rutiner.

Öppenvårdsprocessen - Patientsäkra vårdövergångar

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131