Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Distanstolkning

Distanstolkning via video är ett alternativ till fysiskt möte och telefonmöte när vi önskar tolksamtal med Tolkförmedling Väst

Distanstolkning via video är ett fullgott alternativ till telefontolkning.

För att börja använda distanstolkning via video:

Innan första samtal kontakta följande person för test av tekniken: Camille Salloum - camille.salloum@tolkformedlingvast.se

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131