Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Historik om införandet av skype som mötesform vid samordnad vård-och omsorgsplanering

Under  2015-2016 infördes distansmöte via video som en alternativ mötesform i samband med samordnad vård-och omsorgsplanering. Det innebär tre-parts planeringar med sjukhus, kommun och primärvård via Skype for business.

En operativ samordnare ledde uppdraget fram till 2016-12-31 och därefter
övergick det fortsatta arbetet till förvaltningen.

Införandeplan

Vårdsamverkansområde

Införandestart

Vårdsamverkan Fyrbodal

19 januari 2015

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

17 mars 2015

SIMBA (Kungälvsområdet)

5 maj 2015

Vårdsamverkan Skaraborg

15 september 2015

Kommun och sjukvård, samverkan i GBG-området

9 november 2015 

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131