Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Beställning av eTjänstekort inom Västra Götaland

Boka, beställ och avboka tider för ditt eTjänsteKort (SITHS)

Boka och beställ eTjänstekort Boka och beställ eTjänstekort
Beställ PUK Beställ PUK

 

Anställda inom VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland, privata vårdgivare (med VGR avtal) samt entreprenörer (med VGR avtal) kan använda tjänsten. För kostnader se vår prislista.


Boka, beställ och avboka tid för passage på Sahlgrenska universitetssjukhus och NU-sjukvården

Bokning för kort som används för passage på sjukhus Passagekort Sjukhus


Information för administratörer (ORA/KRA)

Logga in »

PRODUKTER OCH STÖD
DRIFTSTATUS

  • Inga störningar


    Det finns inga rapporterade störningar i bokningsstödet för närvarande.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131