VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakt

Övergripande och Regional utveckling

Direktör VästKom

Erik Lindskog

076-135 10 70

Administratör | Kommunikatör | VD-assistent

Johanna Hansson

073-901 60 15

Hanterar även mailboxen info@vastkom.se

Välfärdsutveckling

Enhetschef

Anneli Assmundson Bjerde

073-335 85 16

Strateg Kunskapsstyrning

Charlotta Wilhelmsson

070-342 81 77

Strateg Nära vård - ersätter Jeanette

Malin Swärd

0730-65 33 57

Processledare Nära vård

Angela Olausson

073-030 62 42

Processledare Psykisk hälsa

Catharina Sundström

073-322 13 48

Länssamordnare Kvinnofrid - arbetar 50%

Maria Esperi

0707-69 05 91

Kommunikatör Vårdsamverkan.se

Josefin Lantz

073-942 29 54

Digital verksamhetsutveckling

Enhetschef | Länssamordnare

Karl Fors

072-566 30 70

Digitaliseringsstrateg - med bas i Göteborgsregionen

Sandra Goll-Rasmussen

0738-21 41 81

Senast publicerad