VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakta oss

Övergripande och Regional utveckling

tf. Direktör VästKom

Håkan Sundberg

076-721 10 53

Administratör | Kommunikatör | VD-assistent

Johanna Hansson

073-901 60 15

Hanterar även mailboxen info@vastkom.se

HR-stöd

Välfärdsutveckling

Strateg Nära vård

Malin Swärd Davidsson

0730-65 33 57

Strateg Hälso- och sjukvård

Angela Olausson

073-030 62 42

Projekt Program Millennium, informationsutbyte mellan vårdgivare

Huvudprojektledare Program Millennium

Ann-Charlotte Nyrén

073-712 27 44

Delprojektledare - Elevhälsan

Anna Lindelöf

073-037 53 38

Delprojektledare - Utbildning

Annelie Amigelius

073-536 40 94

Delprojektledare - Juridik | Teknik och IT

Isaac Keren

076-131 61 14

Administratör - Back-Office, fakturor och behörigheter

Johanna Hansson

073-901 60 15

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se