VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Styrgrupp IT i Väst - SITiV

Styrgrupp IT i Väst (SITiV) behandlar gemensamma frågor som rör Västra Götalands kommuner (VGK) och Västra Götalands regionen (VGR).

Namn

Roll

Representerar

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Skaraborgs Kommunalförbund

Ann-Charlotte Järnström

Direktör

VästKom

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Magnus Haggren

Förbundsdirektör

Boråsregionen / Sjuhärads Kommunalförbund

Håkan Sundberg

Kommunchef

Munkedals kommun (Fyrbodal)

Lisbeth Nilsson

Direktör Utbildning och Välfärd

Göteborgs Stad

Karl Fors

Länssamordnare

VästKom

Johnie Berntsson

Enhetschef Vårdens digitalisering

VGR

Thomas Wallén

Primärvårdsdirektör

VGR

Tore Johnsson

Samordnare digital agenda, Regionutveckling

VGR

Ann-Marie Schaffrath

Sjukhusdirektör

VGR

Linn Wallér

Funktionsledare

GITSSITIV har såväl framtagen uppdragshandling som handlingsplan för att definiera dess uppdrag.

SITIV Uppdragshandling (antagen 2011-03-08)

SITIV Handlingsplan 2021-2022 (antagen 2020-11-10)öppnas i nytt fönster

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084