Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Kontakt

 

SYNPUNKTER - GITS OCH HEMSIDAN
Kontakta oss gärna med frågor eller synpunkter
Använd gärna formuläret nedan. Vi är tacksamma för er hjälp!


KONTAKT GITS

Linn Wallér
Funktionsledare GITS
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-270 91 47
e-post
:linn.waller@vgregion.se

KONTAKT EFOS/SITHS

Bass Johansson
Funktionskoordinator SITHS
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-983 74 75
e-post: bass.johansson@vgregion.se

KONTAKT SAMSA

Maria Fredriksson
Funktionskoordinator
Samordnad vård- och omsorgsplanering
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-878 23 60
e-post: maria.fredriksson@vgregion.se

KONTAKT SAMSA

Christer Nygren
Funktionskoordinator
Samordnad vård- och omsorgsplanering
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 072-237 94 96
e-post: christer.nygren@vgregion.se

KONTAKT NPÖ

Siv Torstensson
Samordnare NPÖ
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 073-335 85 21
e-post: siv.torstensson@fyrbodal.se

KONTAKT SIP

Jessica Ek
Samordnare SIP
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 073-039 72 07
e-post: jessica.ek@vgregion.se

KONTAKT ADRESS

Besöks- och postadress

Göteborg
Regionens hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Vänersborg
Residenset, Torget
462 33 Vänersborg

Skövde
Regionens hus, Stationsvägen 3
541 30 Skövde

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131