Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

SAMSA

Elevhälsodata Väst

Välkommen till Elevhälsodata Väst. Vi finns för att ge barn och unga i Västra Götalandsregionen förutsättning att må bra och lyckas i skolan. Som ett led i vårt kontinuerliga arbete har vi nu tagit fram en regiongemensam elevhälsoenkät.

 

Syftet med Elevhälsodata Väst är att minska skillnader inom hälsa och livsvillkor hos unga. Bakgrunden är projektet Elevens hälsa i fokus, som ingår i Västra Götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier. Det handlar om hur vi kan ge barn och unga förutsättningar för bra hälsa, utbildning och framtidstro. Och för att lyckas med det har en regiongemensam elevhälsoenkät tagits fram.


Så funkar det med elevhälsoenkäten

Enkäten vänder sig till elever i årskurs 4 och 8 samt första året i gymnasiet. Och här tas frågor upp som rör hur de ser på sin hälsa och livsvillkor, bland de områden som tas upp finns skolmiljö, fysisk- och psykisk hälsa, sömn och mat.

Svaren i elevhälsoenkäten redovisas i en databas

Enkätsvaren överförs till elevens journal och ligger sedan till grund för det hälsosamtal som elevhälsan erbjuder.
Om eleven (och för de yngre barnen vårdnadshavaren) lämnar sitt samtycke, överförs en del av svaren till en regiongemensam databas – Elevhälsodata väst, EHDV. Vi garanterar elevernas anonymitet genom att det i resultatet som presenteras inte går att se information om enskilda individer.

Hur tar jag del av den digitala elevhälsoenkäten?

Om din kommun eller friskola vill använda den digitala elevhälsoenkäten med tillhörande statistikverktyg, kontakta oss på Elevhälsodata Väst, EHDV på ehdv@vgregion.se

Vad händer nu?

Under läsåret 2022/2023 testas enkäten i Göteborgs stad – därefter planeras ett införande för samtliga intresserade kommuner och friskolor inom Västra Götaland. Parallellt med detta pågår en förstudie gällande enkät för förskoleklass samt särskola.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131