Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

eTjänstekort

I Västra Götaland samverkar Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna kring eTjänstekort (SITHS).

Beställning testkort/funktionscertifikat i testmiljö.

Sista dag för beställning/förlängning av testkort (LoA3 & LoA2) i SITHS Preprod är 7 juni 2023, se vidare information hos Inera:  SITHS Admin och Mina sidor i preprod stängs 14 juni 2023 - Inera Länk till annan webbplats.

Sista dag för beställning av funktionscertifikat för testmiljöer är 14 juni 2023 därefter kommer vi ej kunna utfärda funktionscertifikat i testmiljö. Se mer information hos Inera: SITHS Admin och Mina sidor i preprod stängs 14 juni 2023 - Inera Länk till annan webbplats.Förändring vid utgivning av SITHS eTjänstekort

Lanseringen av SITHS eID portal och SITHS eID Mina sidor skjuts fram till januari 2024

Inera har beslutat att skjuta fram lanseringen av SITHS eID portal och SITHS eID.
Det finns flera anledningar till detta. Eftersom kvaliteten i en sådan här lösning är av största vikt väljer Inera att ta detta beslut för att kunna säkerställa kvaliteten. Inera kommer att återkomma med mer information om planeringen för lanseringen.

För mer information, kontakta din förvaltnings Biträdande Utgivare.

För mer information.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131