VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Om kakor

Läs mer om lagen och dess innebörd

Post- och Telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats.

Om våra kakor

Av 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation framgår att den som besöker en webbplats med kakor (på engelska kallas de cookies), ska få information om att webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas.

Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda kakor. Enligt de nya bestämmelserna ska besökaren lämna sitt samtycke till att kakor används. Det finns dock ännu inga riktlinjer som i detalj beskriver hur reglerna ska tillämpas. Post- och Telestyrelsen (PTS) rekommenderar däremot att det på webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilka data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av kakor; temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en webbplats sedan du sist var där. I kakan står då senaste besöksdatum.

VästKom använder kakor vid följande funktioner

  • Om du gör en inloggning på webbplatsen, används kakor för att lagra inloggningsinformationen.
  • Kakor används för att mäta besöksstatistik.

Hur du undviker kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några kakor alls eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på din dator. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också undvika kakor genom att undvika att svara på formulär eller inte logga in på webbplatsen.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se