VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kontakta oss

Ledning och administration

Direktör VästKom

Kristina Lännergren

0730-23 20 30

Administratör | Kommunikatör | VD-assistent

Johanna Hansson

0739-01 60 15

Hanterar även mailboxen info@vastkom.se

HR-stöd

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Strateg Nära vård

Malin Swärd Davidsson

0730-65 33 57

Strateg Hälso- och sjukvård

Angela Olausson

0730-30 62 42

Strateg Hjälpmedel

Ny medarbetare tillträder 17 juni


Projekt Program Millennium, informationsutbyte mellan vårdgivare

Huvudprojektledare Program Millennium

Ann-Charlotte Nyrén

0737-12 27 44

Administratör - Projektadministration, fakturor och Teams-behörigheter

Martina Berglin

0723-33 91 94

Kommunikatör - Hemsida och kommunikationsmaterial 25%

Johanna Hansson

0739-01 60 15

Delprojektledare och Införandeansvarig - Elevhälsan och Förskolan

Anna Lindelöf

0730-37 53 38

Delprojektledare - Utbildning 50%

Annelie Amigelius

0735-36 40 94

Delprojektledare - Juridik | Teknik och IT

Isaac Keren

0761-31 61 14

Delprojektledare och införandeansvarig - Kommunal primärvård

Ny medarbetare tillträder 12 augusti


Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se