Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Utbildningsmaterial för NPÖ via SAMSA

Utbildningsmaterial har tagits fram tillsammans med Göteborgs stad för att underlätta användningen av NPÖ via SAMSA. Materialet vänder sig till användare och förutsätter att du har behörigheter.

Materialet hittar du härPowerpoint

Tyck gärna till och om du har behov av ytterligare underlag.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131