Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Prenumerera

Få mail varje gång en nyhet publiceras från GITS och dess pågående uppdrag.
Klicka i de ämnen du önskar få nyheter om här nedan.
Fyll sedan i din e-postadress och klicka på prenumerera.

Hantera prenumerationer

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131