Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv


  • SAMSA IT-tjänst - Byte av distansmötesteknik
    Byte av distansmötesplattform i SAMSA IT-tjänst till Cisco VMR kommer ske kl16.00 tisdagen den 23 november SAMSA IT-tjänst används vid samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och slutenvård samt Samordnad individuell plan (SIP). Flertalet av möten i SAMSA IT-tjänst sker via distansmötesteknik. I SAMSA IT-tjänst finns en funktion (Snabbknapp) för att automatiskt skapa distansmöteslänkar oberoende av vilken part som initierar mötet. Idag används Skype för företag som ligger som videoplattform bakom möteslänkarna i SAMSA IT-tjänst och driftas av VGR-IT.Produkten Skype för företag kommer att avvecklas innan årsskiftet och SAMSA IT-tjänst behöver byta teknisk lösning vid skapande av möteslänkar.Informationsklassning för SAMSA pekar på att vad gäller konfidentialitet krävs minst säkerhets nivå 3 (då känsliga personuppgifter hanteras).Efter en utredning gjord av VGR-IT har man kommit fram till att Cisco VMR är den bäst lämpade ersättare till Skype för företag för möten i SAMSA IT-tjänst.Produkten Cisco VMR driftas och hanteras av VGR-IT på samma vis som Skype för företag och enligt säkerhetsdeklaration når lösningen VMR upp till klass 4 för tillgänglighet och klass 3 på konfidentialitet, riktighet och spårbarhet.

  • Byte av distansmötesteknik
    Under hösten 2021 pågår ett arbete med att byta teknik för distansmöten i SAMSA

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131