Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv SAMSA


 • Uppdatering av Utbildningsmiljön för SAMSA vecka 17
  Nyhetsuppdatering 2024-04-24Utbildningsmiljön är uppdaterad.Nu finns det nya listor med testpatientnummer och en ny lathund Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster. presenterade för utbildningsmiljön.Nyhetsuppdatering 2024-04-09:Tisdagen den 23:e april kommer utbildningsmiljön för SAMSA att uppgraderas och ändra katalogstruktur
  Uppgradering sker efter kl16 och från onsdagen den 24:e april kommer utbildningsmiljön ha version 1.0.12.100 och vara tömd på innehåll.
  Samma testpatienter kan användas men tidigare information kopplad till testpatienterna är rensad.
  -- Utbildningsmiljön i SAMSA IT-tjänst kommer att uppdateras någon dag under vecka 17 2024. Vi återkommer med exakt dag och tidpunkt lite längre fram. Uppdateringen innebär att alla nuvarande enheter och inloggningsnamn kommer att tas bort och ersätta med nya.Ni som har utbildningsmaterial som ni har planerat i förväg, kommer att behöva uppdatera det.Alla nya enheter är fiktiva och namngivna utifrån delregionalt vårdsamverkansområde och inom varje område finns tre grupper av enheter och varje grupp är nu utökad med fler verksamheter:
  • Inom slutenvården finns Vårdavdelning/Rehab/Öppenvård
  • Inom regionens primärvård finns Vårdcentral/Rehab/Regionhälsan
  • Inom kommunen finns Socialtjänst/Sjuksköterska/Rehab/Skola
  I den nya utbildningsmiljön har varje enhet endast ett inloggningsnamn, som vid behov kan användas av flera personer samtidigt.Det går inte att använda SITHS-kort inom utbildningsmiljön. Uppgifterna i utbildningsmiljön är helt fiktiva och används enbart i utbildningssyfte.I samband med uppdateringen kommer förutsättningarna för rensningen av utbildningsmiljön att ändras till:
  • Varje natt sker en automatisk rensning av skapade Ärenden och SIP i utbildningsmiljön SAMSA IT-tjänst. Det gäller alla Ärenden och SIP med ett personnummer från 1900-talet
  • De ärenden och SIP som har ett personnummer från 2000-talet sparas i utbildningsmiljön

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131