Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nationella kostnader för SITHS

Inera har tidigare gått ut med information om att de nationella avgifterna per eTjänstekort (SITHS-kort) kommer att höjas från 54kr/år till 85kr/år. Det nya priset kommer gälla från och med att ny funktionalitet lanseras men tidigast från 2021. Således kommer också den fakturering som sker idag från VGR och GITS till respektive kommun att anpassas utifrån Ineras prisjustering.

Den nya funktionalitet som avses är stöd för bland annat mobil autentisering (Mobilt SITHS). För fullständig information hänvisas till Ineras tidigare nyhet - Justerade priser för SITHS när nya autentiseringslösningen införs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

GITS hanterar idag Ineras kostnader och fakturerar respektive kommun varje månad utifrån schablon baserat på föregående års sista faktura från Inera. Under hösten görs en korrigering utifrån faktiska kostnader och kreditering respektive tilläggsfakturering genomförs. I år kommer denna justering ske för novembers faktura, underlag bifogas fakturan.

Med hänsyn taget till den prisjustering som Inera har aviserat kommer en eventuell prisjustering ske tidigare under 2021 beroende på när Inera lanserar ny funktionalitet. Syftet är att få en så rättvisande kostnad som möjligt fördelad över året.

Eventuella frågor kan skickas till gits@vgregion.sePrenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131