VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Samverkansområden

VästKoms verksamhet har syftet att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland inom områdena:

  • Välfärdsutveckling
  • Digital verksamhetsutveckling
    Verksamhetsutveckling med stöd av IT, oftast kallat för eSamhället eller IT-samverkan
  • Regional utveckling

Information om VästKoms verksamheter hittar du i menyn.

 

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se