VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utpekat samverkansuppdrag

VästKoms uppdrag är ett utpekat samverkansuppdrag

 • God och nära vård
 • Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
 • Kommunalt primärvårdsuppdrag
 • Kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvård
 • Samordna arbetet med hjälpmedelsförsörjningen
 • Bidra till ökad digitalisering inom den kommunala primärvården

 

VästKom är sammankallande till styr-/lednings- och beredningsgrupper mellan kommunalförbund och VästKom

Vårdsamverkan

 • Politiskt samrådsorgan, SRO:
  Agera stödstruktur genom beredningsansvar | samordna kommunrepresentanter
 • Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG:
  Agera stödstruktur genom Ordförandeskap tillsammans med VGR | beredningsansvarig | samordna kommunrepresentanter
 • Delregional vårdsamverkan:
  Agera stödstruktur genom samordning av vårdsamverkansfrågor mellan delregional vårdsamverkan och länsnivån för vårdsamverkan
 • Hemsida vårdsamverkan:
  Säkerställa att aktuell information om styrdokument, länsgemensamma grupper och pågående länsgemensamt arbete är tillgängligt

Processledning mellan kommunala frågor och frågor inom vårdsamverkan

Nationellt representera de 49 kommunerna och vårdsamverkan i Västra Götaland

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se